ActiveKids s.r.o.
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06, BratislavaBankové spojenie: SK2883300000002201023291
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX


IČO: 46600957
DIČ: 2023481251
IČ DPH: SK2023481251


Firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21891/S

Kontakt

optional

Stránka používa cookies. Viac sa o nich dočítate tu. Bez registrácie sú dáta anonymné, po registrácii máte plné právo s nimi manipulovať ako chcete.